ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 10 (SGK MỚI)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 10 (SGK MỚI) : file word các đề soạn theo ma trận bộ giáo dục đưa chương trình mới 3 sách mới: Kết nối tri thức toán 10, chân trời sáng tạo toán 10, cánh diều toán 10

Tổng số 36 tài liệu
10 ĐỀ GIỮA HK1 TOÁN 10 NĂM HỌC 2022-2023, TÁC GIẢ: NGUYỄN BẢO VƯƠNG
10 ĐỀ GIỮA KỲ 2 SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 10 NĂM 2022-2023 FILE WORD, Tác giả: HUỲNH VĂN ÁNH
10 ĐỀ GIỮA KỲ 2 SÁCH CÁNH DIỀU 10 – 2022-2023 FILE WORD – NGUYỄN BẢO VƯƠNG
10 ĐỀ GIỮA KỲ 2 SÁCH CÁNH DIỀU 10 Năm 2022-2023 FILE WORD, Tác giả: HUỲNH VĂN ÁNH
10 ĐỀ GIỮA KỲ 2 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 10 NĂM 2022-2023 FILE WORD, Tác giả: HUỲNH VĂN ÁNH
10 ĐỀ GIỮA KỲ 2 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC LỚP 10 NĂM 2022-2023 FILE WORD, TG NGUYỄN BẢO VƯƠNG
10 ĐỀ THI HK1 SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO LỚP 10 2023 FILE WORD, tác giả Huỳnh Văn Ánh
10 ĐỀ THI HK1 SÁCH CÁNH DIỀU LỚP 10 2023 FILE WORD, tác giả Huỳnh Văn Ánh
10 ĐỀ THI HK1 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC & CUỘC SỐNG LỚP 10 2023 FILE WORD, tác giả Huỳnh Văn Ánh
15 ĐỀ GK1 KHỐI 10 2022-2023 THEO CẤU TRÚC MỚI BỘ GIÁO DỤC file word, Tác giả: LƯƠNG VĂN HUY
5 Đề Thi Giữa kì 1 sách Chân trời sáng tạo Toán 10 năm 2022-2023, Tác Giả : Huỳnh Văn Ánh
5 Đề Thi Giữa kì 1 sách Cánh diều Toán 10 năm 2022-2023, Tác Giả : Huỳnh Văn Ánh
5 Đề Thi Giữa kì 1 sách kết nối tri thức và cuộc sống Toán 10 năm 2022-2023, Tác Giả: Huỳnh Văn Ánh
BỘ 15 ĐỀ ÔN TẬP KT GK1 TOÁN 10 CTST_NH-2023-2024_FILE WORD
BỘ 17 ĐỀ ÔN TẬP KT GK1 TOÁN 10 CÁNH DIỀU_NH-2023-2024_file word
BỘ 19 ĐỀ ÔN TẬP KT GKI-TOÁN-10-KNTT&CS_NH-2023-2024_FILE WORD
Bộ 49 Đề kiểm tra giữa kỳ 1 NH 2023-2024 lớp 10 ( sách sgk mới KNTT,CTST,CD ), file word
[10-CTST]BỘ 15 ĐỀ ÔN TẬP KT CKI-TOAN-10_NH-2023-2024, file word
[10-CÁNH-DIỀU]BỘ 15 ĐỀ ÔN TẬP KT CKI-TOAN-10_NH-2023-2024, file word
[10-KNTT&CS]15 ĐỀ ÔN TẬP KT CKI-TOAN-10_NH-2023-2024, file word
[TOÁN 10 – KNTT]35 ĐỀ ÔN TẬP HKI _ĐÔNG_NQA
[TOÁN 10 CD] 10 ĐỀ HỌC KỲ I SÁCH CÁNH DIỀU 2023-2024, file word
[TOÁN 10 CTST] 10 ĐỀ HỌC KỲ I SÁCH CTST 2023-2024, file word
[TOÁN 10 KNTT] 10 ĐỀ HỌC KỲ I SÁCH KNTT 2023-2024, file word
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 TOÁN 10 BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 2023-2024, FILE WORD
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 TOÁN 10 BỘ CÁNH DIỀU 2023-2024, FILE WORD
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 TOÁN 10 BỘ KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG 2023-2024, FILE WORD
ĐỀ THI HỌC KỲ 1 KHỐI 10 THEO MA TRẬN CỦA BỘ 2022 ( TÁC GIẢ ĐẶNG VIỆT ĐÔNG)
Đề kiểm tra cuối kì I Toán lớp 10- Bộ Chân Trời Sáng Tạo- năm học 2023-2024, file word
Đề kiểm tra cuối kì I Toán lớp 10- Bộ Cánh Diều- năm học 2023-2024, file word
Đề kiểm tra cuối kì I Toán lớp 10- Bộ Kết Nối Tri Thức và Cuộc Sống- năm học 2023-2024, file word
10 ĐỀ CUỐI KỲ 2 SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 10 NĂM 2022-2023 FILE WORD, Tác giả: HUỲNH VĂN ÁNH
10 ĐỀ CUỐI KỲ 2 SÁCH CÁNH DIỀU 10 NĂM 2022-2023 FILE WORD, Tác giả: HUỲNH VĂN ÁNH
10 ĐỀ CUỐI KỲ 2 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 10 NĂM 2022-2023 FILE WORD, Tác giả: HUỲNH VĂN ÁNH
[GK2-10-CD]10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN 10 CÁNH DIỀU BGD 2025
[GK2-10-KNTT]10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN 10 BỘ KẾT NỐI TRI THỨC BGD 2025
zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook